D’jeff-ly Julien S’adresse au maire de la ville de Saint-Marc

LÈT TOU LOUVRI POU MERI SENMAK

Objè: Pwopozisyon pou rezoud pwoblèm SIKILASYON nan vil la.

Senmak, 7 avril 2019

Madam ak mesye yo ki se majistra komin Senmak,
Mwen salye nou e m’ap pwofite pataje avèk nou refleksyon mw te pataje sou rezo sosyal yo kote mw te vle atire atansyon nou sou problèm sikilasyon nan vil la. Kòm nou pat wè tèks la e nou pa wè problèm yo, map di nou yo ekziste e map pwopoze nou kèk bagay mw panse ki ka ede nou jwenn solisyon.
Pèmèt mw di nou problèm sa pa san konsekans e nou tout konn sa. Sikilasyon se yon mwayen kominikasyon e kominikasyon esansyèl nan lavi lòm. Sa vle di li plis ke yon nesesite pou leta garanti dwa moun genyen pou sikile byen.

Konsta: Senmak, malerezman, vin plase pami vil kote li dejere anpil pou moun deplase paske sèl transpò ki an vòg se moto taksi. Epi, Senmak vin kote ki gen anpil blokis sitou nan nivo ri Louvèti nan zòn bò mache, kafou ri Nisaj Sajè e gran ri, nan pivè (kafou fleranso) sitou lè gen lekòl e anpil lòt zòn kote blokis la pa twò ekzajere.

Pwopozisyon: Tout sa’m pral di yo la ap mande pou diskite, negosye, deside de konsè ak lapolis. Mw pèsiste, pa gen grenn 5. Pa bliye ke sak fè diferans ant yon senp sitwayen e yon otorite se kapasite pou li pran desizyon. Siw pa ka pran desizyon, ou pa ka otorite.

1. Pran yon arete kominal kap entèdi estasyonnman nan yon seri de rout nan vil la e kap tou fikse pozisyon estasyon yo e itinerè machin kap deplase yo.

2. Pran desisyon pou mete yon seri de wout a sans inik si nesesite a oblije sa. Ekzanp ri (Paulin 2).

3. Kreye yon seri de estasyonnman sou wout la kote moun nan ap olije peye depi li depase 10 minit e machin nan ap remoke aprè 30 minit si tout fwa li pat peye. Lajan la, se nou ki pa chèchel.

4. Mete pano siyalizasyon nan tout vil la e sitou nan wout ki pral sans inik yo.

5. Bay espòt nan medya yo oubyen fè yo pase nan tchòk sawonn nan lari jis pou edike popilasyon an.

6. Entèdi pasaj bann, DJ e tout machin piblisite ak gro son nan zòn lekòl yo, lè lekòl yo ap fonksyone. E entèdi yo pase nan anviwon lopital Sennikola e tout lòt lopital ki entène malad.

7. Òganize fòmasyon pou chofè yo sou sikilasyon (resiklaj ou aprantisaj).

8. Degaje mwayen pou ede polis routyè vil la byen travay.

9. Nome responsab pou chak estasyon nou pral plase yo.

10. Mande pwoteksyon sivil ak lapolis fòme e edew fòme moun ki ka ede nan sikilasyon sitou nan moman fèt ak lekòl.

11. Fè plan pou enpas yo tounen ri paske si wout la te gen lòt sòti moun yo patap oblije itilize yon sèl chemen. Desizyon difisil, mw konn sa men lap itil nan tout domèn. Imajine yon moun malad epi anbilans al chèchel, gen 5 machin ki gentan antre nan enpas la avan anbilans lan soti e yo pa ka idantifye chofè yo…

12. Aprann inove, apprann chèche mwayen pou fè kèk wout paske si te gen anpil wout nou tout pa tap oblije pase nan menm wout menm si nou pa pral menm kote.

Mwen gen 4 ti kesyon avan mw fini:
1. Ki kote estasyon Gonayiv, Lestè ak Ponsonde a ye?
2. Kisa nap fè nan meri a menm, nap jwe bwa nan nen oubyen nap bwè kleren?
3. Konbyen nan pwomès kanpay nou yo nou reyalize deja?
4. Èske moun seksyon kominal yo pat vote nou tou?

Pandanm swete n’ap sipann obsève pou nou aji pito, map mande nou aksepte salitasyon ki marye ak santiman patryitik mw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *